Drets infants

“Imaginar la realidad sigue siendo tan importante como construirla”
Gioconda Belli 1996

 

Comissió parlamentària específica per a la infància, o com vetllar pels drets dels infants i adolescents!!!


El dia 19 de gener de 2012 es va aprovar la creació d'una comissió parlamentària específica per a la infància. Una comissió específica que el Ple del Parlament ha aprovat per assentiment i que durarà tota la legislatura. La seva finalitat principal serà vetllar perquè la perspectiva de la infància es tingui en compte en qualsevol actuació del Parlament. Es pretén afavorir l'aplicació efectiva de la convenció sobre els drets de l'infant, amb la proposta de mesures de sensibilització, estudis i control del compliment de la normativa sobre infància.

 

Publicado en Blog